Melly là sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh mặn giòn Limo và Phaner Pie mang đến nhiều trải nghiệm hơn trên cùng một hộp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành viên trong gia đình,

  • Bánh Pie Phủ Sôcôla
  • Bông Lan
  • Bánh Cracker
  • Bánh Mì
  • Kẹo
  • Felice
  • Popit
  • Sản Phẩm Tết