Vị trí đang tuyển dụng


NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP


MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 - Nghiên cứu, cập các kiến thức mới về quản trị chi phí tính giá thành sản phẩm để cải tiến phương pháp thực hiện của công ty ngày càng hiệu quả hơn
Tạo mã hàng tồn kho theo yêu cầu của các phòng ban
Thu thập thông tin, tính giá thành kế hoạch sản phẩm mới hoặc sản phẩm cải tiến theo yêu cầu từ các bộ phận
Thực hiện quy trình tính giá thành thực tế theo tháng
Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của công tác quản lý
Thường xuyên kiểm tra thông tin về kế toán chi phí, và giá thành sản phẩm của các bộ phận kế toán có liên quan và bộ phận kế toán chi phí và giá thành sản phẩm
Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra được quyết định nhanh chóng và phù hợp với quá trình ản xuất kinh doanh
Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác

Tính giá thành kế hoạch cho tất cả các sản phẩm khi công ty thực hiện lập kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo
-  Làm các báo cáo phân tích về giá thành sản phẩm, hao hụt NVL,BB. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất theo yêu cầu của cấp trên và/hoặc theo quan điểm của bản thân
Tham gia kiểm kê tài sản (Hàng tồn kho, TSCĐ …) định kỳ hoặc đột xuất theo nhu cầu quản lý
Phân tích xem xét phát hiện những điểm chưa hợp lý, chưa chặt chẽ trong quy trình, quy định xử lý công việc của tất cả các phần hành kế toán, kiến nghị lên cấp trên để có những hiệu chỉnh phù hợp
Các công việc khác khi cấp trên giao

YÊU CẦU CHUNG

·       - Trình độ đại học ngành KT-TC tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, kiến thức vững về kiến thức kế toán quản trị, Kỹ năng sử dụng microsoft office thành thạo, đặc biệt exce, ưu tiên nam


--

-

Hồ sơ dự tuyển

Các ứng viên có đủ tiêu chuẩn và mong muốn gia nhập vào Phạm Nguyên, vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển theo một trong các hình thức sau:

Qua email: tuyendung@phaner.vn
Ghi tiêu đề email: “Mã chức danh + Họ tên ứng viên”. Tên file hồ sơ trùng tên tiêu đề email.

Hoặc gửi trực tiếp: Ghi rõ vị trí tuyển dụng ngoài bìa hồ sơ:
Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Nhân sự
613 Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: (08) 3765 7979 – Fax: (08) 3877 1580

Hồ sơ bao gồm:
- Thông tin ứng viên theo mẫu Phạm Nguyên (bắt buộc).
Ghi tên file thành “Mã chức danh + Họ tên ứng viên”.
- Các văn bằng, hồ sơ liên quan.