Tổ Chức Sinh Nhật tập thể cho CBCNV

Ngày 26/03/2016 tiệc Sinh Nhật tập thể dành cho CBCNV Công Nhân đang làm việc tại Phạm Nguyên có sinh nhật trong tháng 01 và 02/2016 đã được tổ chức long trọng và ấm cúng tại nhà máy Bình Tân, với sự tham gia của ông Phạm Ngọc Thái - Tổng Giám Đốc cùng các thành viên ban Tổng Giám Đốc, Quản Lý sản xuất cũng đến chúc mừng.

Các thành viên đã được tham gia các trò chơi vui nhộn, cắt bánh sinh nhật và dùng tiệc nhẹ trong không khí vui vẻ và đoàn kết.

Đây là hoạt động sẽ được duy trì hàng tháng nhằm thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh Đạo Công ty đối với người lao động, cho dù đang công tác ở bất kỳ vị trí nào.